Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Tuesday - 10. December 2019 - Radúz | zajtra Hilda

PIS.sk

Výzva na obmedzenie vstupov motorových vozidiel do pešej zóny v meste Prešov

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“)

vyzýva

všetky organizácie, firmy a prevádzky na území mesta Prešov, ktoré vstupujú do pešej zóny v historickej časti mesta, k obmedzeniu vjazdov motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3500 kg na všetky kultúrno-spoločenské podujatia a ich zabezpečenie, a následne zásobovanie všetkých firiem a prevádzok, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite.

Motorové vozidlá, ktoré sú dopravnou obsluhou, môžu na určenej ploche zastaviť na nevyhnutnú dobu potrebnú na vyloženie a naloženie tovaru, resp. nákladu, prípadne na vystúpenie a nastúpenie osôb, ktoré je možné len od 05.00 hod. do 09.00 hod.

Vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3500 kg sa vjazd do historickej časti mesta povoľuje len výnimočne, a to len v prípadoch, kedy nie je možné prepravu uskutočniť iným spôsobom.

Pre vjazd do pešej zóny motorovým vozidlá mimo zásobovacích hodín, je potrebné požiadať Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry o povolenie na jednorazový vjazd do pešej zóny a do zón s dopravným obmedzením v zmysle Smernice primátorky mesta „SP 06/2017 – Zásady pre povoľovanie vjazdu vozidiel do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov“.

Státie motorového vozidla je možné na verejných odstavných a parkovacích plochách za podmienok daných dopravným značením a prevádzkovým poriadkom týchto plôch.

Stavebno-technický stav porfýrovej dlažby je veľmi narušený častým prejazdom ťažkej nákladnej dopravy nad 3,5 t.

Mesto Prešov investuje značné finančné prostriedky do opravy a výmeny narušených blokov dlažby v pamiatkovej zóne mesta Prešov v časti pešieho ťahu, pričom ide o polyfunkčnú plochu umožňujúcu najmä kultúrno – spoločenský život s možnosťou nutného prejazdu zásobovacích a pohotovostných vozidiel a vozidiel údržby, požiarnej ochrany a lekárskej pomoci.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry mesta Prešov

 
  26.11.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | zobrazené: 314 krát |  diskusia (0) |   | |

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Dám do prenájmu (59727)

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | ico | cena: dohodou
ico

Reality: Dám do prenájmu (72391)

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 | ico
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS